S:t Annegatans bokbinderi & konservering

 

Bokbinderitraditionen i huset på S:t Annegatan 4 är lång. Här startade Håkan Ohlsson 1862 Håkan Ohlssons boktryckeri. Företaget drevs vidare inom familjen fram till 1984. Håkan Ohlssons boktryckeri stod för en stor del av utgivningen av tryckt material till kyrka, skola och kommun. De tryckte och band in bl.a. författningar, manualer och blanketter.

I början av 70-talet bestämde man sig för att helt satsa på tryckeriet samt det maskinella bokbinderiet och handbokbinderiet skulle avvecklas. Jan Johnsson som arbetat på företaget sedan 1952 bestämde sig för att ta över handbokbinderiet och startade 1973 Bokbinderifirman J. Johnsson & Co. Efter 31 år som egen företagare har nu Jan och hans hustru Berit gått i pension. Sedan den 1 april 2004 drivs verksamheten av Kristina Enhörning.

Den huvudsakliga verksamheten har varit och är inbindning av tidskrifter till institutioner vid Universitetet i Lund och inbindning av protokoll från kommuner i den sydvästra delen av Skåne.

Men även många privatpersoner har genom årens lopp fått sina böcker inbundna, lagade och psalmböcker tryckta hos Johnssons bokbinderi, ”Bokbindarn i Lund”. Verksamheten kommer i stort att fortsätta som tidigare, men med den förändringen att även konserveringsuppdrag nu kan tas emot, såsom t.ex. lagning och rengöring av grafiska blad och dokument.