S:t Annegatans bokbinderi & konservering

 

Vad kan man göra med en bok som börjar gå sönder eller helt har fallit i bitar? Vad kan man göra med farmors studentbetyg som farit illa på vinden och börjat mögla i sin skyddsficka av plast? Kan man spruta något på sina bokskatter för att undvika mögel? Finns det någon tejp som är bra att laga en bok med?


Före behandling

 


Efter behandling

 


Efter behandlingEfter behandling

 


Efter behandling

 


Efter behandling

För att kunna bevara våra kulturskatter till kommande generationer är det viktigt att tänka på hur vi handskas med dem idag. Många gånger kan man med enkla medel undvika att skador uppstår. Har en skada väl inträffat är det viktigt att åtgärda den så snart som möjligt, innan skadan förvärras.

Det är bättre med kontinuerligt underhåll än att vänta tills objektet helt faller samman. Insatserna, om det överhuvudtaget går att göra något, blir stora. Gör aldrig en provisorisk lagning med tejp på ett värdefullt objekt – den riskerar lätt att bli permanent.

Vänd dig till en fackman för att få råd om vad du kan göra. Ofta kan mindre åtgärder göra mycket för att skydda dokumentet och förhindra att skadan blir värre.


Före behandling

 


Efter behandling

 


Före behandling

 


Efter behandling